Registro completo
Títol:     La Museologia etnològica: el pensament antropològic de les Illes Balears
Autor
Ramis Puig-gros, Andreu
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Editor: Universitat de les Illes Balears
ISBN:  8469132685
Director de la tesi: Rosselló Bordoy, Guillem
Matèries en català: Antropologia -Anthropology Spain Balearic Islands