Registro completo
Títol:     El vidre a Mallorca entre els segles XIV i XVIII
Autor
Capellà Galmés, Miquel Àngel
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Cantarellas Camps, Catalina
Matèries en català: Vidrieria Mallorca S.XIV/XV; Vidrieria Història s.XIV/XV -Glassware Spain Majorca 14-15th centuries ; Glassware History 14-15th centuries ; Art
Paraules clau de l'autor: 

Arts decoratives, Història del vidre, Mallorca, cicle productiu, tècniques d'elaboració, tipologia, vidre venecià, vidre català

Artes decorativas, Historia del vidrio, Mallorca, ciclo productivo, técnicas de elaboración, tipología, vidrio veneciano, vidrio catalán

decorative arts, history of glass, Majorca, productive cycle, production techniques, typology, venetian glass, catalan glass