Registro completo
Títol:     Aspectos jurídicos de la práctica profesional del diseño de interiores
Autor
Rovira Serrano, Maria del Pilar
Departament de Dret Privat
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Martínez Nadal, Apol·lònia
Matèries en català: Dret Privat -Private Law
Paraules clau de l'autor: 

Derecho privado. Derecho Civil. Derecho Mercantil. Diseño. Diseño de Interiores. Dret Privat. Dret Civil. Dret Mercantil. Disseny. Disseny d’Interiors. Private Law. Civil Law. Trade Law. Design. Interior Design.