Registro completo
Títol:     Disseny d'un programa de capacitació en competències bàsiques TIC per alumnes de secundària
Autor
Pons Comella, Beatriu
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Salinas Ibañez, Jesús
Matèries en català: Didàctica i Organització Escolar -Teaching and School Organization
Paraules clau de l'autor: 

Competències, tecnologies de la informació i comunicació, treball per projectes, skills, information and communications technology, project work, competencias, TIC, trabajo por proyectos