Registro completo
Títol:     Els assessors del CEP en la formació permanent del professorat no universitari
Autor
Pinya Medina, Carme
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Rosselló Ramon, Maria Rosa
Matèries en català: Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure; Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament -Education. Teaching. Formation. Free time ; Teaching and School Organization