Registro completo
Títol:     París-Baleares, òrgan de difusió de l'Associació Les Cadets de Majorque (1954-1998)
Autor
García Monserrat, Ana Laura
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Serra i Busquets, Sebastià
Matèries en català: Història Contemporània; Història Local -Contemporary History ; Local History
Paraules clau de l'autor: 

Emigración, Asociacionismo, Historia de la prensa.

Emigració, Associacionisme, Història de la Premsa

Emigration Associations, History Press.