Registro completo
Títol:     Nous estils musicals i canvis socials a Mallorca (1960-1975)
Autor
Canyelles Canyelles, Bartomeu
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Editor: Universitat de les Illes Balears
Director de la tesi: Serra i Busquets, Sebastià
Matèries en català: Història Contemporània -Contemporary History
Paraules clau de l'autor: 

Mallorca, història, turisme, música, cultura, societat, canvi, oci

Mallorca, historia, turismo, música, cultura, sociedad, cambio, ocio

Mallorca, history, tourism, music, culture, society, change, leisure