ExaminaEim Iznardo, Valeria Soledad .Optimización del proceso de secado en base a criterios de calidad. Aplicación al diseño de un alimento cárnico enriquecido en fibra alimentaria.2012.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -276 p. - Ver registro completo


Emine ÖZEN, Asli .Assessment of functional food and beverage consumption among the Balearic Islands population: gender, socio-demographic and lifestyle determinants.2012.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -316 p. - Ver registro completo


Estarellas Martín, Carolina .Theoretical and Experimental Study of Cooperativity Effects in Noncovalent Interactions.2012.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -221 p. - Ver registro completo


Esteva Cantó, Magdalena .Factors determinants de la realització de mamografia preventiva en un entorn d'alta cobertura d'assegurança sanitària privada.2009.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -70 p. - Ver registro completo