ExaminaYsasi Alonso, Alejandro .La obra gráfica de Pedro Quetglas Ferrer 'Xam' (1915-2001): la riqueza de un patrimonio.2014.
Drets d'autor aplicables a aquesta obra:all rights reserved
PDF -1458 p. - Ver registro completo