Cerca de text


10 documents rellevants a la consulta.

'carles' apareix 162 vegades a 159 documents
'fabregat' apareix 10 vegades a 10 documents


Estrenes 2009  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 155, p 010-013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 4 p. - Ver registro completo

El lector, la culpa líquida  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 153, p 032-033
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 2 p. - Ver registro completo

Volver: versemblança i artifici  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2006, no. 124, p 005-006
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 2 p. - Ver registro completo

Síndria i formigó  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2006, no. 125, p 015-017
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 2 p. - Ver registro completo

Apatow i Phillips: nova vella comèdia  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 156, p 024-025
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 1 p. - Ver registro completo

Celda 211; amor intramurs  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 158, p 068-069
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 2 p. - Ver registro completo

El "secret" de Vera Drake  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2005, no. 114, p 011-013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 3 p. - Ver registro completo

El senyor dels anells: Madelmans i airgam-boys  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2004, no. 102, p 004-005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 2 p. - Ver registro completo

Los abrazos rotos: la metàfora del puzzle  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 153, p 021-022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 2 p. - Ver registro completo

Gran Torino: simetries  - Fabregat, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 154, p 008-009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.451417 - 1 p. - Ver registro completo