Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

'carles' apareix 162 vegades a 159 documents
'cabrera' apareix 6 vegades a 6 documents


Un món feliç, i l'altre...?  - Cabrera, Carles
Font: Temps moderns 2008, no. 148, p 022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.7339077 - 1 p. - Ver registro completo

The African Queen riu avall  - Cabrera, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 153, p 020
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.7339077 - 1 p. - Ver registro completo

Amistat i sexualitat a Fresa y chocolate  - Cabrera, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 155, p 008-009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.7339077 - 2 p. - Ver registro completo

El temps que passa i el que resta  - Cabrera, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 158, p 008-009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.7339077 - 1 p. - Ver registro completo

El volcà de Stromboli  - Cabrera, Carles
Font: Temps moderns 2009, no. 156, p 008-009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.7339077 - 1 p. - Ver registro completo

Bringing Up Baby d’Howard Hawks, entre la casera i la cacera  - Cabrera, Carles
Font: Temps moderns 2008, no. 145, p 035-036
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.7339077 - 2 p. - Ver registro completo