Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'tinus' apareix 1 time
'castanyer' apareix 1 time


Andrei Rubliov La pel·lícula de la meva vida - Castanyer, Tinus
Font: Temps moderns 1999, no. 51, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 10.2556505 - 1 p. - Ver registro completo