Cerca de text


6 documents rellevants a la consulta.

'osanz' apareix 6 vegades a 6 documents
'felip' apareix 6 vegades a 6 documents


Altre cop la Mostra o de perquè València, o Valencia, perviurà  - Osanz, Felip
Font: Temps moderns 1999, no. 58, p 016-017
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.689697 - 2 p. - Ver registro completo

Cinema Jove 99  - Osanz, Felip
Font: Temps moderns 1999, no. 55, p 008-009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.689697 - 2 p. - Ver registro completo

Cinema Jove 2000, cine sota el sol  - Osanz, Felip
Font: Temps moderns 2000, no. 65, p 004-006
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.689697 - 3 p. - Ver registro completo

Cinema jove 98  - Osanz, Felip
Font: Temps moderns 1998, no. 46, p 010-011
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.689697 - 2 p. - Ver registro completo

La Mostra, ja tornam a ser-hi  - Osanz, Felip
Font: Temps moderns 1998, no. 48, p 004-005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.689697 - 2 p. - Ver registro completo

XXIII mostra de Valencia. Toroeorhi i toroeorhi  - Osanz, Felip
Font: Temps moderns 2003, no. 89, p 009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.689697 - 1 p. - Ver registro completo