Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'merino' apareix 3 vegades a 3 documents
'fernando' apareix 16 vegades a 16 documents


La tragedia de Leo Minosa versus l'espectacle de Charles Tatum  - Merino, Fernando
Font: Temps moderns 1997, no. 33, p 016
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.484893 - 1 p. - Ver registro completo

La petita òpera d'un home comú Monòlegs - Merino, Fernando
Font: Temps moderns 1997, no. 31, p 014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.484893 - 1 p. - Ver registro completo

La fascinació del somni  - Merino, Fernando
Font: Temps moderns 1998, no. 40, p 014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.484893 - 1 p. - Ver registro completo