Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'alex' apareix 1 time
'amengual' apareix 44 vegades a 44 documents


Desesperación, de Daniel Aguilarte Quadern d’un rodatge - Coronado, Àngela ; Amengual, Àlex
Font: Temps moderns 2008, no. 144, p 005-014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6477633 - 10 p. - Ver registro completo