Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'ruiz' apareix 1 time
't' apareix 7 vegades a 7 documents


Les nostres pel·lícules del 98  - Romaguera, P. ; Garcías, M.A. ; Ruiz, T.
Font: Temps moderns 1999, no. 49, p 021
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.63353 - 1 p. - Ver registro completo