Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'r.g.b' apareix 1 time


Les pel·lícules del mes de febrer, Les pel·lícules del mes de gener Cinema a Sa Nostra - R.G.B.
Font: Temps moderns 1999, no. 50, p 022-023
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.20452 - 2 p. - Ver registro completo