Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'angel' apareix 6 vegades a 6 documents
'quintana' apareix 2 vegades a 2 documents


¿Per que no hi ha ningú com a Godard? Cinema a Sa Nostra - Quintana, Àngel
Font: Temps moderns 2005, no. 114, p 038-042
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.219258 - 5 p. - Ver registro completo

L’amour fou i el principi de realitat  - Quintana, Àngel
Font: Temps moderns 2005, no. 112, p 046-047
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.219258 - 2 p. - Ver registro completo