Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'sergio' apareix 4 vegades a 4 documents
'pitol' apareix 1 time


La vida al costal del cine  - Pitol, Sergio
Font: Temps moderns 2001, no. 73, p 016-019
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.682969 - 4 p. - Ver registro completo