Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

barbero (1) obrador (68) joan (233)


La postrema revolució d'en Kieslowski  - Barbero, Joan Obrador
Font: Temps moderns 1994, no. 8, p 009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.161666 - 1 p. - Ver registro completo