Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'miquel' apareix 84 vegades a 84 documents
'verd' apareix 2 vegades a 2 documents


A.I. (Inteligencia Artificial) Ciència-ficció o fantasia  - Verd, Miquel
Font: Temps moderns 2001, no. 77, p 021
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.6587954 - 1 p. - Ver registro completo

En Construcción - Mirada de cineasta  - Verd, Miquel
Font: Temps moderns 2002, no. 79, p 021
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 7.6587954 - 1 p. - Ver registro completo