Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'reynaldo' apareix 3 vegades a 3 documents
'gonzalez' apareix 105 vegades a 104 documents


Metrópolis, arma de doble tall Les ciutats imaginàries del cinema - González, Reynaldo
Font: Temps moderns 2000, no. 64, p 016-017
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.3469257 - 2 p. - Ver registro completo

Amb Fresa y Chocolate es va equivocar Almodóvar  - González, Reynaldo
Font: Temps moderns 1995, no. 012, p 006-007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 7.3469257 - 2 p. - Ver registro completo

Titón: Artista-Cïutadà  - González, Reynaldo
Font: Temps moderns 1996, no. 23, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.3469257 - 1 p. - Ver registro completo