Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

sanchez (57) luis (9) jose (47) noriega (4)


Sed de mal. Amb tot l'atracttiu del malvat  - Sánchez Noriega, José Luis
Font: Temps moderns 2004, no. 108, p 042-045
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 11.882198 - 4 p. - Ver registro completo

La pesadilla de Darwin o la depredació humana sensé coartades Cinema a Sa Nostra - Sánchez Noriega, José Luis
Font: Temps moderns 2007, no. 133, p 027-028
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 11.882198 - 2 p. - Ver registro completo

El fantasma més sòlid de la nouvelle vague Cinema a Sa Nostra - Sánchez Noriega, José Luis
Font: Temps moderns 2005, no. 114, p 030-035
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 11.882198 - 6 p. - Ver registro completo

Después de la boda Cinema a Sa Nostra - Sánchez Noriega, José Luis
Font: Temps moderns 2008, no. 140, p 032-033
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 11.882198 - 2 p. - Ver registro completo