Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

bassa (2) ramon (29) martin (23) i (49)


Yasijirô Ozu: La família al Japó de la postguerra a la seva filmografia  - Bassa i Martin, Ramon
Font: Temps moderns 2008, no. 140, p 004-007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Yasijirô, Ozu.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Yasijirô, Ozu.
Rellevància comparativa: 12.017344 - 4 p. - Ver registro completo

L'enfant sauvage (1969), de François Truffaut. Educació/cultura o natura? Cinema a Sa Nostra - Bassa i Martin, Ramon
Font: Temps moderns 2009, no. 151, p 022-025
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 12.017344 - 3 p. - Ver registro completo