Cerca de text


93 documents rellevants a la consulta.

'roca' apareix 95 vegades a 94 documents
'toni' apareix 94 vegades a 93 documents


En realitat volia ser jugador de Beisbol  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1996, no. 21, p 010
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Mirada, innocent?, del cinèfil davant els Nadals que ja s'acosten per terra, mar i aire  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2003, no. 98, p 005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Algunes ‘modèsties’ per clausurar l’any  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2008, no. 139, p 011-012
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 2 p. - Ver registro completo

Emocions, records, vivències... (III)  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2001, no. 76, p 015
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

My Fair Lady  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1995, no. 016, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Adéu a l'any amb tres perles cultivades  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2007, no. 129, p 021-022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 2 p. - Ver registro completo

Love in the afternoon o una mort de Gary Grant  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1997, no. 34, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Tom i Jerry en el record més bell  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2007, no. 130, p 029-030
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Animació (Cinematografia).
Matèries en anglès: Motion pictures ; Animation (Cinematography).
Rellevància comparativa: 5.436353 - 2 p. - Ver registro completo

Per nadal no volia oblidar pas Frank Capra  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1999, no. 50, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Monòleg de Vivien Leihg davant el mirall  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1999, no. 55, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

L'home del cinema no porta avui gavardina (A la memòria il·lustre de Virginia Mayo, morta quan escrivia aquestes humils paraules) - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2005, no. 110, p 017
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Tal vegada, el Cinema Alexandra  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1996, no. 25, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Parlant de Cinema amb: Toni Roca  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1996, no. 22, p 014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Roca, Toni Intervius.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Roca, Toni Interviews.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

100 anys d'una història del cine (de Cesáreo González a Bob Hope)  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2003, no. 96, p 009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia Història.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion pictures History.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Amb la tardor, la mort, els morts  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2002, no. 88, p 017-018
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 2 p. - Ver registro completo

Home del cinema / dona del cinema (a Perla Chávez)  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 1994, no. 7, p 003
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Mentre el cinema agonitza…  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2008, no. 146, p 004-005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 2 p. - Ver registro completo

Cartes (d'amor?) a Bogart (II)  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2001, no. 69, p 028
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Emocions, records, vivències... (i V)  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2002, no. 79, p 026
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 1 p. - Ver registro completo

Quatre films per obrir l'any  - Roca, Toni
Font: Temps moderns 2009, no. 149, p 024-025
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 5.436353 - 2 p. - Ver registro completo

Mostrant des de 1 fins a 20 de 93 documents resultat següent de la cerca