Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

robines (9) salom (17) jeroni (16) vescomte (9) de (187)


The poor little fellow  - Salom, Jeroni (vescomte de Robines)
Font: Temps moderns 1994, no. 1, p 004-005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 12.656209 - 2 p. - Ver registro completo