Cerca de text


5 documents rellevants a la consulta.

'sebastian' apareix 6 vegades a 5 documents
'planas' apareix 7 vegades a 6 documents


En temps de James Bond i del Vietnam  - Planas, Sebastián
Font: Temps moderns 2006, no. 119, p 032-034
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.786041 - 3 p. - Ver registro completo

La fúria de l'expressió  - Planas, Sebastián
Font: Temps moderns 2005, no. 115, p 026-027
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.786041 - 2 p. - Ver registro completo

Altres vies per al cinematògraf. Set instants de reflexió suscitats a l'entorn d'Una forma que piensa i altres formes del cinematògraf  - Planas, Sebastián
Font: Temps moderns 2007, no. 135, p 026-030
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.786041 - 5 p. - Ver registro completo

Primer cicle de cinema documental: una aproximació al real Cinema a Sa Nostra - Planas, Sebastián
Font: Temps moderns 2006, no. 126, p 044-046
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.786041 - 3 p. - Ver registro completo

Mostrar l’invisible  - Planas, Sebastián
Font: Temps moderns 2006, no. 120, p 021-022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.0288334 - 2 p. - Ver registro completo