Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'manzano' apareix 2 vegades a 2 documents
'emili' apareix 4 vegades a 4 documents


Com un grapat de papallones  - Manzano, Emili
Font: Temps moderns 1994, no. 4, p 003
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.429554 - 1 p. - Ver registro completo

Els millors moments del cinema  - Manzano, Emili
Font: Temps moderns 1994, no. 3, p 006
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.429554 - 1 p. - Ver registro completo