Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'roruga' apareix 2 vegades a 2 documents


El Kubrick que no coneixerem Cinema a les illes - Roruga
Font: Temps moderns 1999, no. 52, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Kubrick, Stanley.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Kubrick, Stanley.
Rellevància comparativa: 7.799056 - 1 p. - Ver registro completo

A propòsit del cinema espanyol  - Roruga
Font: Temps moderns 1999, no. 51, p 005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.799056 - 1 p. - Ver registro completo