Cerca de text


7 documents rellevants a la consulta.

'ababs' apareix 7 vegades a 7 documents


Música de cinema  - ABABS
Font: Temps moderns 2006, no. 124, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8182263 - 1 p. - Ver registro completo

FICTER: Una nova ullada (musical) al cinema expressionista alemany  - ABABS
Font: Temps moderns 2009, no. 149, p 009-011
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8182263 - 3 p. - Ver registro completo

La música a les pel·lícules de Richard Fleischer  - ABABS
Font: Temps moderns 2006, no. 123, p 006
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8182263 - 1 p. - Ver registro completo

Neal Hefti, in memoriam  - ABABS
Font: Temps moderns 2008, no. 147, p 024
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Hefti, Neal.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Hefti, Neal.
Rellevància comparativa: 6.8182263 - 1 p. - Ver registro completo

“Altres Mons de Cinema” (Festival Mallorca Fantàstica) Concert de la Banda Municipal de Palma - ABABS
Font: Temps moderns 2008, no. 143, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8182263 - 1 p. - Ver registro completo

Els al·lots del cor  - ABABS
Font: Temps moderns 2006, no. 119, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Corals infantils .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Children's choirs.
Rellevància comparativa: 6.8182263 - 1 p. - Ver registro completo

Woody Allen & New Orleans Jazz Band, in Palma  - ABABS
Font: Temps moderns 2009, no. 150, p 020
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.8182263 - 1 p. - Ver registro completo