Cerca de text


20 documents rellevants a la consulta.

m (138) antoni (250) thomas (20)


Cinema i Periodisme: del tòpic a l'encert  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2004, no. 103, p 004-006
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 3 p. - Ver registro completo

L'escena filmada segons Mélies: A la recerca del Teatre en el Cinema  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2004, no. 108, p 014-017
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 3 p. - Ver registro completo

Comença la saga 11-S en el cinema de consum nord-americà  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2006, no. 127, p 021-022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

De la función social del cinema  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2004, no. 107, p 004-005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 1 p. - Ver registro completo

Salvador i Alatriste, dues mirades sobre dues històries  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2006, no. 126, p 010-012
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 3 p. - Ver registro completo

Elogi al virtuosisme cinematogràfic Soy Cuba de Mihail Kalatazov, Cinema a Sa Nostra - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2007, no. 133, p 029-030
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

El commovedor entusiasme dels cineastes durant la guerra civil espanyola  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2006, no. 125, p 008-010
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 3 p. - Ver registro completo

A la recerca del Teatre en el Cinema. El territori compartit  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2005, no. 115, p 009-011
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

El precusor anomenat Jacques Becker Cinema a Sa Nostra - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2006, no. 122, p 039-042
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Becker, Jacques.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Becker, Jacques.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 4 p. - Ver registro completo

Munich, el terrorisme en clau de tesi El darrer film d’Steven Spielberg - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2006, no. 121, p 018-020
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 3 p. - Ver registro completo

Les banderes dels seus néts  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2007, no. 130, p 018-019
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

A la recerca del Teatre en el Cinema (II). La interpretació: orígens i avanços  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2005, no. 110, p 004-005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 1 p. - Ver registro completo

De nazis i antinazis  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2007, no. 131, p 004-005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

Les coses més clares, encara  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2007, no. 137, p 009-010
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

El Mercader de Venècia, de Michael Radford. La gegantina ombra de Shylock-Al Pacino  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2005, no. 117, p 014-015
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

Fellini ressucitat  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2004, no. 104, p 023-024
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 2 p. - Ver registro completo

Fahrenheit 9/11. La recuperació del documental compromès  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2004, no. 105, p 008-009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 1 p. - Ver registro completo

A la recerca del teatre en el cinema. La irresistible atracció de Shakespeare  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2005, no. 113, p 028-030
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 3 p. - Ver registro completo

El secret desvetllat  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2009, no. 157, p 028
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 1 p. - Ver registro completo

Harold Pinter, premi Nobel de Literatura 2005. Un dramaturg (i cineasta) sense paranys  - Thomàs, Antoni M.
Font: Temps moderns 2005, no. 117, p 010-012
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.6055236 - 3 p. - Ver registro completo