Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

francisca (5) rincon (2) maria (6) ques (2)


Franz Waxman Els músics de Hitchcock - Rincón Qués, Maria Francisca
Font: Temps moderns 1999, no. 54, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Música de pel·lícules .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion picture music.
Rellevància comparativa: 14.827889 - 1 p. - Ver registro completo

Bernard Herrmann  - Rincón Qués, Maria Francisca
Font: Temps moderns 2000, no. 59, p 020
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 14.827889 - 1 p. - Ver registro completo