Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'drac' apareix 1 time
'magic' apareix 1 time


El cinema com a eina pedagògica  - Màgic, Drac
Font: Temps moderns 1995, no. 011, p 009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 10.2556505 - 1 p. - Ver registro completo