Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'tana' apareix 3 vegades a 3 documents
'waldren' apareix 3 vegades a 3 documents


Aquest estiu a Hollywood Crònica des de Hollywood - Waldren, Tana
Font: Temps moderns 1998, no. 45, p 003
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.389217 - 1 p. - Ver registro completo

Crònica des de Hollywood  - Waldren, Tana
Font: Temps moderns 1997, no. 36, p 014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.389217 - 1 p. - Ver registro completo

La Fundació Protectora de Drets de l'Artista Crònica des de Hollywood - Waldren, Tana
Font: Temps moderns 1998, no. 44, p 003
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.389217 - 1 p. - Ver registro completo