Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

vilches (2) f (30) gloria (2)


“A raíz de la feliz muerte de nuestro padre...” Sobre El desencanto (Jaime Chávarri, 1976) Cinema a Sa Nostra - Vilches, Gloria F.
Font: Temps moderns 2006, no. 120, p 028
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.214567 - 1 p. - Ver registro completo