Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'h.g' apareix 3 vegades a 3 documents


Parlant amb la pianista i compositora Mine Kawakami  - H.G.
Font: Temps moderns 2009, no. 156, p 038-039
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Kawakami, Mine Intervius.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Kawakami, Mine Interviews.
Rellevància comparativa: 7.5113735 - 2 p. - Ver registro completo

Parlant amb Terence Blanchard  - H.G.
Font: Temps moderns 2009, no. 158, p 042-043
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.5113735 - 2 p. - Ver registro completo

Parlant de cinema (i altres coses) amb José Luis Sampedro (i Olga Lucas)  - H.G.
Font: Temps moderns 2009, no. 157, p 039-043
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.5113735 - 5 p. - Ver registro completo