Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

millan (1) martin (23) alberto (1)


Blade Runner o de com l'home esdevengué Déu  - Millán Martin, Alberto
Font: Temps moderns 2000, no. 60, p 014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 11.064328 - 1 p. - Ver registro completo