Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'maria' apareix 6 vegades a 6 documents
'adell' apareix 1 time


El Buscavidas i El color del dinero. El talent d'un perdedor  - Tirado Muñoz, José ; Adell, Maria
Font: Temps moderns 2003, no. 96, p 012-014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Crítica cinematogràfica .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Film criticism.
Rellevància comparativa: 6.630872 - 2 p. - Ver registro completo