Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'rafel' apareix 2 vegades a 2 documents
'porcel' apareix 2 vegades a 2 documents


Una cara can ángel Primer Pla - Porcel, Rafel
Font: Temps moderns 1997, no. 31, p 013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.74882 - 1 p. - Ver registro completo

... Sobre el Centenari del Cine Espanyol  - Porcel, Rafel
Font: Temps moderns 1996, no. 22, p 009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.74882 - 1 p. - Ver registro completo