Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'oliver' apareix 18 vegades a 18 documents
'jos' apareix 1 time


El viaje a ninguna parte La pel·lícula de la meva vida - Oliver, Jos
Font: Temps moderns 1999, no. 53, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.848593 - 1 p. - Ver registro completo