Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'joan' apareix 233 vegades a 230 documents
'eluordi' apareix 1 time


Abocats al futur Cicle de cinema temàtic - Eluordi, Joan
Font: Temps moderns 1997, no. 31, p 005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 7.287357 - 1 p. - Ver registro completo