Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'cim' apareix 1 time


Arxiu del so i de la imatge de Mallorca (ASIM) Consell de Mallorca Cinema a les illes - CIM
Font: Temps moderns 1999, no. 54, p 011
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.20452 - 1 p. - Ver registro completo