Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

cristofol (2) sbert (19) miquel (84)


Manipulació del cinema durant la guerra civil  - Sbert, Cristòfol Miquel
Font: Temps moderns 2002, no. 79, p 020
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Cinematografia Censura .
Matèries en anglès: Motion pictures ; Motion pictures Censorship.
Rellevància comparativa: 9.078005 - 1 p. - Ver registro completo

El Rialto o el darrer cinema  - Sbert, Cristòfol Miquel
Font: Temps moderns 2002, no. 82, p 036
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.078005 - 1 p. - Ver registro completo