Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'meritxel' apareix 3 vegades a 3 documents
'farre' apareix 3 vegades a 3 documents


L'arquetip de la femme fatale  - Farre, Meritxel
Font: Temps moderns 2009, no. 156, p 015-018
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.389217 - 4 p. - Ver registro completo

De la femme fatale renaixentista a la romàntica (part I) TOT PASSEJANT AMB LA FEMME FATALE. La Evolució del mite de la femme fatale des de la pintura Renaixentista fins al cinema de gènere negre - Farre, Meritxel
Font: Temps moderns 2009, no. 157, p 011-014
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.389217 - 4 p. - Ver registro completo

Els simbolistes i les noves dones maleïdes TOT PASSEJANT AMB LA FEMME FATALE. La Evolució del mite de la femme fatale des de la pintura renaixentista fins al cinema de gènere negre - Farre, Meritxel
Font: Temps moderns 2009, no. 158, p 044-048
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.389217 - 5 p. - Ver registro completo