Cerca de text


10 documents rellevants a la consulta.

j (15) rossello (13) josep (141)


El darrer estiu que vaig passar amb Gwyllyn S. Newton  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 2006, no. 126, p 021
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

De la V.O. i d'altres versions  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1995, no. 012, p 005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

Temps era temps  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1995, no. 018, p 022
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

FFG: apunts d’un retrat polièdric  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 2007, no. 138, p 024-025
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 2 p. - Ver registro completo

The Great Dictator: L'absurd aniversari d'una estrena (absurdament) endarrerida  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1996, no. 23, p 013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

El Verdugo ¿Per què?  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1999, no. 49, p 016
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

Cinema a Mallorca, cinema mallorquí, cinema en català...  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1994, no. 8, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

Els vells cow-boys mai no moren. O sí  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1997, no. 35, p 017-018
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

RIP, senyor Vittore 'Doc' Maturi  - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1999, no. 56, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo

There never was a woman like... (Record de pel·lícules llegides) - Rosselló, Josep J.
Font: Temps moderns 1994, no. 3, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.203354 - 1 p. - Ver registro completo