Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'sarion' apareix 2 vegades a 2 documents
'gracia' apareix 2 vegades a 2 documents


Cartes a Teo  - Sarion, Gràcia
Font: Temps moderns 1998, no. 40, p 019
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.74882 - 1 p. - Ver registro completo

El negre més groc  - Sarion, Gràcia
Font: Temps moderns 1996, no. 28, p 023
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.74882 - 1 p. - Ver registro completo