Cerca de text


8 documents rellevants a la consulta.

'cruz' apareix 9 vegades a 9 documents
'miquel' apareix 84 vegades a 84 documents


Ha nascut un sindicat d'actors i actrius Cinema a les illes - Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1998, no. 47, p 010
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.906313 - 1 p. - Ver registro completo

Aproximació al cinema a Mallorca Cinema a les illes - Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1997, no. 38, p 009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.906313 - 1 p. - Ver registro completo

La Xata Cinema a les illes - Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1998, no. 45, p 007
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.906313 - 1 p. - Ver registro completo

La Guerrilla, present i futur del cinema a les Illes Cinema a les illes - Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1998, no. 42, p 008-009
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.906313 - 2 p. - Ver registro completo

Entrevista a Nofre Moyà  - Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1997, no. 36, p 011
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Moyà, Nofre Intervius.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Moyà, Nofre Interviews.
Rellevància comparativa: 6.906313 - 1 p. - Ver registro completo

Manuel Gutiérrez Aragón  - Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1998, no. 40, p 010
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.906313 - 1 p. - Ver registro completo

El cinema com a eina Cinema a les illes - Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1998, no. 39, p 010
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 6.906313 - 1 p. - Ver registro completo

Entrevista a Vicenç Matas Cinema a les illes - Gallego, Rafael ; Cruz, Miquel
Font: Temps moderns 1997, no. 38, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Matas, Vicenç Intervius.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Matas, Vicenç Interviews.
Rellevància comparativa: 5.52505 - 1 p. - Ver registro completo