Cerca de text


7 documents rellevants a la consulta.

'enric' apareix 7 vegades a 7 documents
'alberich' apareix 8 vegades a 8 documents


Amb el melodrama a la sang  - Alberich, Enric
Font: Temps moderns 2000, no. 61, p 013
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.449169 - 1 p. - Ver registro completo

Josef von Sternberg. L'apoteosi del barroc  - Alberich, Enric
Font: Temps moderns 1999, no. 52, p 005
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.449169 - 1 p. - Ver registro completo

Oblidar Gassman?  - Alberich, Enric
Font: Temps moderns 2000, no. 65, p 023
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Gassman, Vittorio.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Gassman, Vittorio.
Rellevància comparativa: 8.449169 - 1 p. - Ver registro completo

Tiempo de amar, tiempo de morir La pel·lícula de la meva vida - Alberich, Enric
Font: Temps moderns 1999, no. 54, p 004
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.449169 - 1 p. - Ver registro completo

Les singulars provocacions de Buñuel  - Alberich, Enric
Font: Temps moderns 2000, no. 66, p 018
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia ; Buñuel, Luis.
Matèries en anglès: Motion pictures ; Buñuel, Luis.
Rellevància comparativa: 8.449169 - 1 p. - Ver registro completo

Freedonia. o el mirall sense fans Les ciutats imaginàries del cinema - Alberich, Enric
Font: Temps moderns 2000, no. 64, p 011
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.449169 - 1 p. - Ver registro completo

La mirada sense destí  - Alberich, Enric
Font: Temps moderns 1999, no. 56, p 006
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 8.449169 - 1 p. - Ver registro completo