Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'alberti' apareix 1 time
'margalida' apareix 10 vegades a 10 documents


Un arxiu del so i de la imatge per a Mallorca Cinema a les illes - Alberti, Margalida
Font: Temps moderns 1998, no. 46, p 008
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.190184 - 1 p. - Ver registro completo