Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

vistarini (1) antoni (250) bernat (1)


Down, Down, Down  - Vistarini, Antoni Bernat
Font: Temps moderns 1996, no. 21, p 011
Dipòsit Legal: PM 648-1994
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Cinematografia.
Matèries en anglès: Motion pictures.
Rellevància comparativa: 9.894629 - 1 p. - Ver registro completo